Công bố thông tin
Công bố thông tin
Công bố thông tin: Nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Ngày 14/05/2024, Công ty Cổ phần Freco Việt Nam đã nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 147827/24 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 10/05/2024.

Xem chi tiết: Tại đây.