Công bố thông tin

Công bố thông tin

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Ngày 07/06/2023, Công ty Cổ phần Freco Việt Nam nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Xem chi tiết: Tại đây
BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT CÔNG TY CP FRECO VIỆT NAM

BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT CÔNG TY CP FRECO VIỆT NAM

Bản thông tin tóm tắt Công ty Cổ phần Freco Việt Nam. Xem chi tiết: Tại đây
THÔNG BÁO HOÀN TẤT ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

THÔNG BÁO HOÀN TẤT ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Ngày 29/05/2023, Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước đã ra công văn xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng. Xem chi tiết: Tại đây