Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công bố thông tin: Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐQT thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Công bố thông tin: Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐQT thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐQT thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 11/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/10/2023. Xem chi tiết: Tại đây.
Công bố thông tin: Nhận được Công văn số 8791/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Công bố thông tin: Nhận được Công văn số 8791/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ngày 12/12/2023, Công ty Cổ phần Freco Việt Nam đã nhận được Công văn số 8791/UBCK-QLCB về việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán số 3010/2023/CV-TAB ngày 30/10/2023 và tài...
Công bố thông tin: Về việc giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh.

Công bố thông tin: Về việc giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh.

Ngày 21/11/2023, Công ty Cổ phần Freco Việt Nam nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 20/11/2023. Xem chi tiết: Tại đây.
Công bố thông tin: Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐQT thông qua Phương án chi tiết sử dụng vốn cho việc bổ sung vốn lưu động.

Công bố thông tin: Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐQT thông qua Phương án chi tiết sử dụng vốn cho việc bổ sung vốn lưu động.

Công ty cổ phần Freco Việt Nam công bố Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐQT thông qua Phương án chi tiết sử dụng vốn cho việc bổ sung vốn lưu động. Xem chi tiết: Tại đây.
Công bố thông tin: Về việc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Công bố thông tin: Về việc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Ngày 15/11/2023, Công ty Cổ phần Freco Việt Nam nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 409039/23, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 10/11/2023. Xem chi tiết: Tại đây.
Công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ ngày 13/11/2023 về việc thành lập Công ty cổ phần Freco Việt nam – chi nhánh Đồng Nai.

Công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ ngày 13/11/2023 về việc thành lập Công ty cổ phần Freco Việt nam – chi nhánh Đồng Nai.

Công ty cổ phần Freco Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ ngày 13/11/2023 về việc thành lập Công ty cổ phần Freco Việt nam – chi nhánh Đồng Nai. Xem chi tiết: Tại đây.
Công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2023/NQ-HĐQT ngày 06/11/2023 thông qua việc nhận chuyển nhượng tài sản.

Công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2023/NQ-HĐQT ngày 06/11/2023 thông qua việc nhận chuyển nhượng tài sản.

Công ty cổ phần Freco Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2023/NQ-HĐQT ngày 06/11/2023 thông qua việc nhận chuyển nhượng tài sản. Xem chi tiết: Tại đây.