Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công bố thông tin: Thông báo thay đổi giấy Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công bố thông tin: Thông báo thay đổi giấy Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty cổ phần Freco Việt Nam trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Xem chi tiết: Tại đây.
Công bố thông tin: Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu của Doanh nghiệp.

Công bố thông tin: Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu của Doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam công bố thông tin Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu của Doanh nghiệp. Xem chi tiết: Tại đây.
Công bố thông tin: Nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 1 số 12/2023/GCNCP-VSDC-1.

Công bố thông tin: Nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 1 số 12/2023/GCNCP-VSDC-1.

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 1 số 12/2023/GCNCP-VSDC-1 ngày 27/12/2023 do đăng ký chứng khoán bổ sung. Xem chi tiết: Tại đây.
Công bố thông tin: Quyết định số 2312/2023/QĐ-HĐQT ngày 23/12/2023 về việc thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công bố thông tin: Quyết định số 2312/2023/QĐ-HĐQT ngày 23/12/2023 về việc thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam công bố thông tin Quyết định số 2312/2023/QĐ-HĐQT ngày 23/12/2023 về việc thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cuộc họp Hội đồng quản trị diễn ra vào Thứ Bảy nên căn cứ Khoản 7,8 – Điều 7...
Công bố thông tin: Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐQT ngày 21/12/2023.

Công bố thông tin: Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐQT ngày 21/12/2023.

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐQT ngày 21/12/2023 thông qua phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, xác nhận cung cấp tín dụng và thế chấp tài sản đảm bảo tại NH TMCP Quân đội – Chi nhánh Mỹ...
Công bố thông tin: Nhận được Công văn số 9144/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Công bố thông tin: Nhận được Công văn số 9144/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ngày 20/12/2023, Công ty Cổ phần Freco Việt Nam đã nhận được Công văn số 9144/UBCK-QLCB ký ngày 19/12/2023 về việc ngày 14/12/2023 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty...
Công bố thông tin: Nghị quyết hội đồng quản trị số 19/2023/NQ-HĐQT ngày 19/12/2023 thông phương án đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.

Công bố thông tin: Nghị quyết hội đồng quản trị số 19/2023/NQ-HĐQT ngày 19/12/2023 thông phương án đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết hội đồng quản trị số 19/2023/NQ-HĐQT ngày 19/12/2023 thông phương án đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty. Xem chi tiết: Tại đây.