Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công bố thông tin: Thư mời cổ đông và Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Công bố thông tin: Thư mời cổ đông và Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam công bố thông tin về Thư mời cổ đông và Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Xem chi tiết: Tại đây.
Công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2024/NQ-HĐQT về bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc.

Công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2024/NQ-HĐQT về bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc.

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 01/04/2024 thông qua việc bổ nhiệm Ông Đặng Tiến Sỹ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty. Xem chi tiết: Tại đây.
Công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 26/03/2024 thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức vụ của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

Công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 26/03/2024 thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức vụ của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

Công ty cổ phần Freco Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 26/03/2024 thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức vụ của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Xem chi tiết: Tại đây.
Công bố thông tin: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Công bố thông tin: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam công bố ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Xem chi tiết: Tại đây.
Công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.

Công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023. Xem chi tiết: Tại đây.
Công bố thông tin: Bổ sung thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2023.

Công bố thông tin: Bổ sung thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2023.

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam bổ sung thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2023. Xem chi tiết: Tại đây.
Công bố thông tin: Thông báo về việc tự nguyện nộp lại Giấy phép bưu chính cho Bộ Thông tin và Truyền thông.

Công bố thông tin: Thông báo về việc tự nguyện nộp lại Giấy phép bưu chính cho Bộ Thông tin và Truyền thông.

Công ty cổ phần Freco Việt Nam trân trọng thông báo về việc tự nguyện nộp lại cho Bộ Thông tin và Truyền thông Giấy phép bưu chính số 241/GP/BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/06/2018. Xem chi tiết: Tại đây.