Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công bố thông tin: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Công bố thông tin: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam công bố thông tin về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 30489/QĐ-CCT-KTr3-XPVPHC ngày 14/12/2023 của Chi cục thuế Quận Bà Đình (Hà Nội). Xem chi tiết: Tại đây.
Công ty Cổ phần Freco Việt Nam nhận được Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn – Bà Lâm Thị Huyền Trang.

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam nhận được Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn – Bà Lâm Thị Huyền Trang.

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam nhận được Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn – Bà Lâm Thị Huyền Trang.. Xem chi tiết: Tại đây.
Công ty Cổ phần Freco Việt Nam nhận được Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn – Ông Lê Tuấn Tài.

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam nhận được Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn – Ông Lê Tuấn Tài.

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam nhận được Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn – Ông Lê Tuấn Tài. Xem chi tiết: Tại đây.
Công ty Cổ phần Freco Việt Nam nhận được Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn- Ông Lê Hoàng Duy.

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam nhận được Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn- Ông Lê Hoàng Duy.

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam nhận được Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn – Ông Lê Hoàng Duy. Xem chi tiết: Tại đây.
Công ty Cổ phần Freco Việt Nam nhận được Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn – Ông Vũ Hoài Nam.

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam nhận được Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn – Ông Vũ Hoài Nam.

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam nhận được Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn – Ông Vũ Hoài Nam. Xem chi tiết: Tại đây.
Công ty Cổ phần Freco Việt Nam nhận được Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn- Ông Phạm Văn Hợp.

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam nhận được Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn- Ông Phạm Văn Hợp.

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam nhận được Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn – Ông Phạm Văn Hợp. Xem chi tiết: Tại đây.
Công bố thông tin: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Công bố thông tin: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam công bố thông tin thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết. Xem chi tiết: Tại đây.