TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

TẦM NHÌN

Với phương châm Chất Lượng Hàng Đầu, Giữ Vững Uy Tín, Kinh Doanh Lâu Dài, Công ty Cổ phần Freco Việt Nam luôn đặt lợi ích và sự thỏa mãn của khách hàng lên hàng đầu, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, chú trọng xây dựng chất lượng Sản phẩm – Dịch vụ và phát triển các chính sách chăm sóc khách hàng, mang lại những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao nhất để luôn làm hài lòng khách hàng ở mức tốt nhất.

Bằng khát vọng và tầm nhìn dài hạn, Công ty Cổ phần Freco Việt Nam phấn đấu trở thành đối tác uy tín và tin cậy cung cấp các sản phẩm dịch vụ cho các công ty lớn, mở rộng thị phần kinh doanh các dịch vụ sản phẩm có chất lượng cao góp phần đem lại sự thịnh vượng cho đối tác và khách hàng.

SỨ MỆNH

  •  Đối với cổ đông: Tạo ra giá trị tốt nhất cho cổ đông, đảm bảo sự bình đẳng, công khai và minh bạch thông tin các hoạt động của công ty đến các cổ đông và nhà đầu tư.

  • Đối với khách hàng: Không ngừng đổi mới, sáng tạo để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao mang tính ổn định và lâu dài. Bắt kịp các xu hướng phát triển của kinh tế xã hội, đầu tư công nghệ và đào tạo nhân lực để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

  • Đối với đối tác: Duy trì và phát triển mối quan hệ lâu dài trên nguyên tắc tôn trọng lợi ích của các bên tham gia nhằm tạo ra những sản phẩm dịch vụ chất lượng cao.

  • Đối với cán bộ nhân viên: Trân trọng sự đóng góp của bộ nhân nhân viên, tạo môi trường làm việc thân thiện, trân trọng và khuyến khích các ý tưởng xây dựng và sáng tạo của cán bộ nhân viên góp phần phát triển công ty.

  • Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc.